ELECTROLUBER S.C.

zarejestruj się!

  01-07-2016 20:45:57


Centralne układy smarowania WOERNER

Rozdzielacze

Rozdzielacz jednoliniowy

Środek smarny podawany jest do rozdzielacza w sposób przerywany. Rozdzielacz z kolei, dostarcza porcje środka smarnego do punktów smarnych podczas każdego cyklu wzrostu ciśnienia.
»» »» »» »»

Rozdzielacz olejowo-powietrzny

Olej jest w drobnych ilościach transportowany przez powietrze do punktów smarnych.
»» »» »» »»

Rozdzielacz progresywny

W rozdzielaczach progresywnych środek smarny jest tłoczony w ustalonym porządku. Dociera do konkretnego punktu smarnego tylko wtedy, gdy wszystkie poprzednie punkty smarne zostały już przesmarowane.
»» »» »» »»

Rozdzielacz dwuliniowy

Środek smarny podawany jest do rozdzielacza na zmianę przez dwa przewody zasilające podczas każdego cyklu smarowania. Dzięki zmianom ciśnienia w tych przewodach, środek smarny jest podawany w określonych ilościach do punków smarnych
»» »» »» »»

Copyright © 2006 altex legnica. All rights reserved.