ELECTROLUBER S.C.

zarejestruj się!

  24-06-2016 23:54:02


Centralne układy smarowania WOERNER

Pompy

Pompa dozująca

Pompy dozujące wyposażone są w jeden lub więcej tłoczków. Przy uruchomieniu cewki elektrycznej środek smarny podawany jest na każdym wyjściu.
»» »» »» »»

Pompa jednoliniowa

Pompy do układów jednoliniowych mogą być wyposażone zarówno w napęd elektryczny jak i hydrauliczny, pneumatyczny lub ręczny. Po cyklu tłoczenie następuje zawsze faza rozprężania przewodów doprowadzających.
»» »» »» »»

Pompa beczkowa

Pompy beczkowe służą do pompowania środków smarnych bezpośrednio z beczek. Mogą one być używane jako pompy smarne pompujące smar w układzie centralnego smarowania lub jako pompy uzupełniające.
»» »» »» »»

Pompa ręczna

Pompy ręczne. Istnieją różne wymagania względem tych pomp takie jak ciśnienie, wydajność i odporność na środki chemiczne.
»» »» »» »»

Pompa wielowyjściowa

Wieloliniowe pompy są pompami posiadającymi więcej niż jedno wyjście. Wydajność może być regulowana indywidualnie dla każdego wyjścia.
»» »» »» »»

Dozownik smaru

Smarownice są zwartymi zasilanymi baterią pompami, wyposażonymi w system sterujący i monitorujący i są przeznaczone do smarowania kilku punktów smarnych.
»» »» »» »»

Pompa zębata

Pompy zębate są wyporowymi pompami najczęściej napędzane silnikami elektrycznymi.
»» »» »» »»

Copyright © 2006 altex legnica. All rights reserved.