ELECTROLUBER S.C.

zarejestruj się!

  02-07-2016 03:58:06


Systemy smarowania maszyn

Rodzaje systemów smarowania

Olejowy dozujący

Smarowanie olejowe z układem powrotu (obieg zamknięty).

Jednoliniowy

Charakteryzuje się jednym głównym przewodem zasilającym od którego poprowadzone są elementy dozujące do poszczególnych punktów smarnych. Środki smarne: olej i smar.

Dwuliniowy

Charakteryzuje się dwoma głównymi przewodami zasilającymi w środek smarny. Układ poza dozowaniem z pierwszego głównego przewodu automatycznie przełącza się na drugi główny przewód zasilający. Od przewodów głównych poprowadzone są odpowiednie elementy dozujące. Środki smarne; olej i smar.

Wielotłokowy

Z pompy układu smarowania wychodzi kilka punktów smarnych bezpośrednio do punktów smarnych. Środki smarne: olej i smar.

Progresywny

Z głównej pompy zasilającej środek smarny jest prowadzony do rozdzielaczy progresywnych. System ten pozwala na bardzo duże rozbudowanie układu smarującego w uw. drzewo. Środki smarne: olej i smar.

Olejowo-powietrzny

Do punktów smarnych podawany jest równolegle olej i powietrze. Powietrze służy jako medium transportowe środka smarnego.

Smarowanie natryskowe

Środek smarny po zadozowaniu z pompy poprzez układy dozujące wędruje do dysz natryskowych. W dyszach następuje mieszanie środka smarnego z powietrzem i rozpylenie na otwarte punkty smarne. Środki smarne: olej i smar.

Kontrola smarowania

Monitorowanie układów smarowania za pomocą czujników i układów sterujących np. :

Copyright © 2006 altex legnica. All rights reserved.